Narvikregionen Næringsforening arrangerer hvert år en rekke temamøter og ulike arrangement for næringslivet. Her forteller Thor Hushovd og Knut-Eirik Dybdal om Arctic Race foran 230 deltakere på «Opptur». Foto: Karl Inge Punsvik.

En aktiv næringsforening

Hva har Sykehusalliansen og en lag- og foreningsportal til felles? Svaret er at de begge er oppgaver Narvikregionen Næringsforening arbeider med.

Næringspolitisk forståelse

I 1991 stiftet noen driftige kvinner og menn det som da het Narvik Næringsforum. I løpet av disse 25 årene har foreningen vokst både i antall medlemmer, i antall arbeidsoppgaver og i antall ansatte. Vi får flere og større oppgaver i hele regionen og for å kunne gjøre mer for at våre medlemmer skal ha best mulig arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter må vi ha flere ressurser. Derfor har vi nettopp lyst ut en ny stilling som prosjektleder.  

Vi er det største næringslivsnettverket i regionen og vi arbeider daglig for å hjelpe og ivareta våre medlemmers interesse gjennom nettverk og kontakter. Vi arbeider også med å påvirke premissgivere og beslutningstakere til å ta hensyn og valg som er nødvendig for å sikre en god utvikling av næringslivet i regionen. Å skape næringspolitisk forståelse hos lokale og regionale politikere er en prioritert oppgave.

Gratis medlemskap

Vi representerer næringslivet i Narvikregionen og har i dag nærmere 340 medlemsbedrifter i Ballangen, Evenes, Gratangen, Narvik og Tysfjord, Bardu, Salangen, Lavangen og Kiruna. Vi representerer mange, men ønsker flere medlemmer. Jo flere medlemmer jo større gjennomslagskraft har vi og denne høsten gjør vi et aktivt fremstøt for å rekruttere nye medlemmer. Vi tilbyr gratis medlemskap ut 2016 ved innmelding nå.

Det neste året skal vi ha ekstra fokus på Narviks rolle som regionsenter, men skal også ha et sterkt regionalt fokus. Vi har tro på et utstrakt samarbeid i regionen. Vi har mange felles utfordringer og er på mange måter avhengig av hverandre.

Flere arbeidsplasser

Jeg har tidligere skrevet om en av de største utfordringene vi har i regionen, nemlig «forgubbingen».  Ifølge befolkningsframskrivingene fra Statistisk sentralbyrå vil det i 2040 være 1 029 flere innbyggere i de fem kommunene i Ofoten enn i dag. Det blir 1 942 flere i aldersgruppen 70 – 89 år, ingenting galt i det. Utfordringen ligger i at det blir 586 færre i aldersgruppen 20-39 år. Det vil få konsekvenser for antall barnehager, antall skoler og hvilke tjenester og servicenivå kommunene vil være i stand til å gi. Ingenting er da viktigere enn å gi næringslivet utviklingsmuligheter slik at vi beholder de arbeidsplassene vi har og ikke minst at vi bidrar til å legge et grunnlag for flere arbeidsplasser. Det er store oppgaver vi må arbeide sammen for å løse.

Denne høsten blir aktiv for oss i næringsforeningen. Vi starter et nytt traineeprogram, vi utvikler en ny lag- og foreningsportal, vi arrangerer «Byggebørs», opplæring i hvordan man deltar i offentlige anbud og vi arrangerer kurs i styrearbeid for lag- og foreninger. Bare for å nevne noe. I tillegg arrangerer vi en rekke møter med aktuelle tema.  

Vi har en innholdsrik møtekalender for høstmånedene.

Les mer her:

  

Kjetil Moe

Daglig leder

Narvikregionen Næringsforening

 

16.9 2016 12:22

NRNF

Narvikregionen Næringsforening (NRNF) er en interesseorganisasjon for et hundretalls medlemsbedrifter. NRNF arbeider for å hjelpe og ivareta medlemmenes interesser gjennom nettverk og kontakter samt påvirke premissgivere og beslutningstakere.