Michelle Opshaug (til høyre) hos EyeLife, skal presentere bedriften i frokostmøte hos Forskningsparken i Narvik, tirsdag morgen.

EyeLife – Fra oppstart mot lansering

13. september, klokken 08.15, er det tid for det første av tre planlagte Frokostmøter i Forskningsparken i Narvik. Det er Business Developer Michelle Opshaug fra EyeLife som er først ut og skal dele erfaringer om hvordan det er å starte opp en bedrift i Narvik.

Forskningsparken arrangerer åpne frokostmøter, hvor alle som ønsker å høre om utviklingen i et spennende selskap rettet mot et globalt marked er velkomne.  

Michelle Opshaug i EyeLife er den første i rekken som skal fortelle om hvordan det er å være oppstartsbedrift og utfordringer man kan støte på. Selv synes hun det er spennende å skulle dele sine erfaringer.

- Det er mye som skal på plass når man skal starte oppe en bedrift i lille Narvik, eller lille Norge for den saks skyld. Det handler om å finne de rette menneskene, skaffe kapital og utvikle produkter med riktig kvalitet til riktig hensikt.

Dette er noe EyeLife kontinuerlig jobber med, og som de ønsker å videreformidle slik at flere lokale bedrifter kan lykkes.

Internasjonal fagkompetanse

EyeLife har siden 2013 jobbet med å utvikle et nytt, trådløs ultralydkonsept; et konsept som gir alle innenfor medisinsk bransje tilgang til å ta i bruk ultralydprodukter i deres daglige virke. EyeLife besitter internasjonal fagkompetanse og har også alliert seg de fremste tekniske og medisinske fageksperter på verdensbasis. I 2017 skal disse sammen som ”et team” kommersalisere det første produktet.

Opshaug påpeker at det i tillegg til å være spennende, er mange utfordringer ved å starte opp en ny bedrift.

- Å komme seg inn på et globalt marked er utfordrende. Det handler om en sammenheng mellom kapital, teknologi, menneskelige ressurser, forståelse for markedet og strategiske valg, hvor alt må arbeides med samtidig for å få dette til.

- En av grunnene til at EyeLife har kommet så langt er at vi har eiere som er lojale og som står sammen med selskapet, og som har hatt tro på EyeLife siden det hele bare var en idé.

Månedlige møter

I tillegg til EyeLife, skal Forskningsparken på neste frokostmøte i oktober ha Narvik Composites til å presentere motivet for oppkjøpet av konkursboet til Narvik Composite og hvilke planer og strategi de har fremover. Også Saltvik Mek AS skal presentere seg under et av de kommende frokostmøtene i Forskningsparken i Narvik.

Målet er å arrangere månedlige frokostmøter hvor enten profilerte bedrifter blir presentert eller aktuelle fagtemaer blir belyst av eksperter innen fagområdet.

 

For å få vite mer om kommende frokostmøter og påmelding, kan du gå inn på www.fpn.no

 

Her kan du melde deg på:

12.9 2016 13:08

Fakta EyeLife

EyeLife har siden 2013 jobbet med å utvikle et helt nytt trådløst ultralydkonsept; et konsept som gir alle innenfor medisinsk bransje tilgang til å ta i bruk ultralydprodukter i deres daglige virke. I tillegg til å besitte intern internasjonal fagkompetanse har EyeLife alliert seg med de fremste tekniske og medisinske fageksperter på verdensbasis. Som ”et team” skal vi kommersialisere de første produkter i 2017.

For mer informasjon, gå inn på www.eyelife.no

Fakta Forskningsparken i Narvik

Forskningsparken i Narvik (FPN) arbeider med kommersialisering av forskningsbaserte ideer samt bedriftsetableringer fra gründere og næringsliv.FPN er lokalt TTO kontor på oppdrag fra Norinnova Technology Transfer. Dette medfører håndtering av innmeldte ideer fra Universitetet Campus Narvik og utredning av disse i samarbeid med Norinnova TT. I tillegg har FPN etter avtale med Norinnova TT lokal FORNY (Forskningsbasert Nyskaping) funksjon rettet mot Norut Narvik og UIT Narvik.