Vinterfestuka arrangeres hvert år i mars. Nå vil næringsforeningen samle noen av de største arrangementene i Narvikregionen for å legge grunnlag for tettere samarbeid mellom kultur og næring. Foto: Kalle Punsvik/Vinterfestuka.

Kultur og næring gir vekst

Hvert år arrangeres det mange flotte festivaler, kultur- og idrettsarrangement i Narvikregionen. Vi ønsker å etablere et tettere samarbeid mellom noen av dem og næringslivet.


Kjetil Moe, NRNF

Alle arrangementene betyr mye for regionen, for kommunene, for lokalsamfunnene. De er viktig for kultur og frivillig arbeid, for omdømme, identitet og stolthet og de er viktig for næringslivet.

Arrangementene skaper noen direkte arbeidsplasser, men de gir også ringvirkninger til andre næringer.

På tvers av grensene 

Vi i Narvikregionen Næringsforening tror det er mulig å skape mer næring gjennom et samarbeid arrangørene seg imellom og mellom næringslivet og arrangørene. De fleste arrangementene er avhengig av frivillige og av næringslivet i form av sponsing av penger, varer og tjenester. Nå inviterer vi derfor til et møte hvor vi på tvers av kommunegrenser og fylkesgrensene ønsker å snakke om hvordan dette kan utvikles på en enda bedre måte.

Invitasjonen går i første omgang til våre medlemmer Vinterfestuka i Narvik og Mjølner (FUNN Cup), men også til Foldvikmarkedet i Gratangen og Márkomeannu i Evenes/Skånland. Dette er noen av de største arrangementene som årlig gjennomføres i regionen, er interessen for samarbeid tilstede vil flere involveres i det videre arbeidet.

Systematisk samhandling

Vi tror det ligger et uutnyttet potensial knyttet til mer systematisk samhandling med næringslivet, men også mellom de ulike arrangørene. Det kan være alt fra felles kurs i scenerigging, markedsføring, vakt og sikkerhet og organisering av frivillige til felles innkjøp fra lokale leverandører av f.eks. lyd og lys. Vi ser nemlig at en del varer og tjenester kjøpes fra leverandører utenfor regionen, selv om det finnes dyktige lokale leverandører her vi lever og bor. Vi ønsker selvsagt også å koble disse aktørene.

Vi skal ikke blande oss inn i programmeringen av de ulike arrangementene, men kanskje kan noen av arrangørene bidra med enkeltarrangement på hverandres arrangement og kanskje har noen av arrangørene utstyr og spesiell kompetanse som kan brukes av de andre?

Utvikling og innovasjon

Næringslivet har mye å lære av kulturarrangementene og næringslivet kan bidra med mer enn bare penger. Bedre samhandling mellom arrangører og næringslivet må handle om mye mer enn bare tradisjonell sponsing og bytte av billetter mot penger. Næringslivet bør kunne bidra med for eksempel kurs og kunnskapsformidling om godt styrearbeid og økonomistyring og det bør kunne lages arenaer for samhandling og godt sponsorarbeid.

Vi ønsker å legge til rette for et samarbeid som skal styrke begge parter og øke verdiskapingen. Et samarbeid som kan få betydning for utvikling av kultur som næring, for regional utvikling og for innovasjon, kreativitet og verdiskaping.

Vi inviterer i første omgang til ett møte så får vi se om dette er starten på noe mer eller kanskje det bare blir med det. Uansett kommer det som regel noe godt ut av at kreative og engasjerte mennesker møtes. Også det har en verdi i seg selv.

Ha en fin høst i Narvikregionen.

Kjetil Moe
Daglig leder
Narvikregionen Næringsforening
 

21.10 2016 10:08

NRNF

Narvikregionen Næringsforening (NRNF) er en interesseorganisasjon for et hundretalls medlemsbedrifter.

NRNF arbeider for å hjelpe og ivareta medlemmenes interesser gjennom nettverk og kontakter samt påvirke premissgivere og beslutningstakere.

Nettside: nrnf.no