Den moderne rallar

Dette er reklame for Opplæringskontoret for Jernbanesektoren.

For 120 år siden var det menn i vadmelsbukser som jobbet med slegge og hakke på strekningen mellom Riksgrensen og den gang Viktoriahavn. I dag er verden litt annerledes. Men fortsatt er slegge og hakke viktige redskaper for at togene skal frakte både personer, gods og malm på en trygg måte til og fra Narvik

Rekruttering

Midt på 2000-tallet tok Jernbaneverket initiativ til en kartlegging av fagfolk i jernbanesektoren. Kartleggingen viste at dersom det ikke ble tatt noen øyeblikkelige grep om rekruttering, ville man i år 2020 stå uten kvalifisert arbeidskraft langs jernbanene i Norge. 

så Opplæringskontoret for jernbanesektoren (OKJ) at skulle man ha nok fagfolk til å drive vedlikehold av jernbanestrekningene i Norge, måtte man gjøre tiltak. Og de måtte settes i gang så fort som mulig.

- I 2006 hadde vi et trettitalls lærlinger, forteller daglig leder på OKJ, Harald Eide Galtung.

- Men med årene har vi klart å øke dette jevnt og trutt, og nå har vi et snitt på 200 løpende lærekontrakter, sier han.

Rekrutteringen for banemontør skjer via bygg og anlegg, mens fra elektrolinja rekrutteres signalmontører og energimontører.

- Det er viktig for oss å få inn lærlinger som synes det er spennende å jobbe i jernbanen. Det handler om å være interessert i faget og engasjere seg i arbeidsmiljøet. De som ønsker det, får det til. Men det fordrer selvsagt at de også yter, sier Galtung.

Den moderne rallaren

- Vi er rallare, sånn er det bare, forteller Didrik Danielsen og Simen Andreas Hansen. De er begge banemontørlærlinger på Jernbaneverket i Narvik.


På vinterstid skal banemontørene i hovedsak passe på at skinnene og overgangene er fri for snø. Om sommeren er det ofte små og større utbedringer av linjene som står på agendaen. 

- Jeg var aldri glad i å gå på skole, og klarer ikke tanken på å skulle sitte inne på et kontor hele dagen, sier Didrik, som tidlig bestemte seg for å bli industrimekaniker via Narvik vgs, Studiested Oscarsborg. Ved en tilfeldighet kom han over et flygeblad hvor Jernbaneverket søkte banemontørlærlinger. Han søkte, kom inn på intervju og fikk læreplass.

- Å være lærling her er utrolig bra.

- Selv om det kan være stor aldersforskjell mellom oss, er vi kompiser alle sammen, sier han.
Men det er ikke bare arbeidsmiljøet som gjør at han trives så godt.

- Som lærling får vi utrolig stor tillitt blant kollegene våre. Selv om vi er ferske i faget, blir vi satt til større oppgaver. De blir selvsagt vurdert og vi får tilbakemelding på det vi har gjort. Både den positive og den konstruktive, sier han.

- Gjør man en feil, er det like viktig at dette blir påpekt, sier han og forteller at han selv har hatt en bratt læringskurve i læretiden sin.   

- Men man lærer jo veldig mye av det å få lov til å feile litt. Og når det blir påpekt, så lærer man jo at man ikke skal gjøre det neste gang. Og ikke minst hvorfor man skal gjøre det annerledes. 

Tøffe tak

Å være banemontør går ut på å sørge for godt vedlikehold av jernbanen.

- Om sommeren er det reparasjon av linjen. En mindre jobb kan være å kappe og bytte ut deler av skinnene, til de litt større jobbene hvor vi for eksempel legger inn et veksel mellom to spor. 

- Mens nå om vinteren går det mest i holde banen fri for snø. Både på overgangene, men ikke minst på vekslene. Blir det ikke gjort ordentlig kan det i værste fall føre til at et tog sporer av, forklarer Didrik.
 


Didrik Danielsen og Simen Andreas Hansen er storfornøyde med sin lærlingplass hos Jernbaneverket i Narvik. Nå oppfordrer de både jenter og gutter til å søke seg til Opplæringskontoret for Jernbanesektoren. 

Både Didrik og Simen er utrolig stolt over å være lærling som banemontør.

- Når noen spør meg hvor jeg jobber, sier jeg gjerne at jeg jobber som banemontør. Jeg er stolt av jobben min, understreker Didrik.

- Å være banemontør er en utrolig viktig jobb. Etter endt arbeidsdag føler man at man har gjort en viktig jobb for at samfunnet skal ha en trygg jernbane, forteller Simen.

De oppfordrer også flere til å søke læreplass hos Jernbaneverket.

- Og jenter må også gjerne søke på læreplass her. Det er bruk for dere også, avslutter Simen. 

15.2 2016 17:51

Fakta om fagutdannelse hos OKJ

  • En fagutdannelse tar 4-4,5 år etter fullført grunnskole, alt etter hvilke fag man velger. 
  • Under lærlingtiden får lærlingene også nødvendig teori via kursvirksomhet på Norsk jernbaneskole i Oslo
  • Etter fagbrev som fagarbeider er det gode muligheter til videre utdannelse, om man ønsker. 
  • I 2014 fikk bransjen 82 nye fagarbeidere gjennom samarbeid med OKJ. 42% av disse lærlingene gikk ut med beste karakter til fagprøven.
  • For å jobbe i jernbanen må man gjennom en obligatorisk helsetest, for å blant annet må fargesynet sjekkes for at man ikke er fargeblind på fargene rød og grønn. 
  • For å få mer informasjon og søke på læreplasser innen banefag, kan man logge inn på www.banefag.no